Çekiciler

Araç çekme ve kurtarma faaliyetleri İzmir Trafik Vakfı Bünyesinde kurulan İztaş A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Ticari amaç güdülmemekte ve elde edilen gelirler trafik hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Otopark Alanı

Vakfımız ticari bir amaç gütmeyip tamamen kamu yararını gözeterek, işlettiği otoparklardan sağladığı gelirlerle de trafik hizmetlerine kaynak sağlamaktadır.
Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü İztaş İzmir Trafik A.Ş. 'nin oldu.